Spletna serija naravoslovnih dokumentarnih filmov 190 min.

Razvoj naravoslovnih kompetenc

Režiser : Matjaž FISTRAVEC
Snemalec in montažer : Andraž FISTRAVEC
Izvršna produkcija : 2010 / 2011

Projekt sta financirali Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in šport RS sklada,  izvajala pa Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru v letih 2008 - 2011


Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov. Njegov namen je bil pripraviti strokovne podlage in preizkus le-teh na šolah za dvig naravoslovne pismenosti.

Naravoslovje je prepletenost ved, ki pojasnjujejo naravne pojave in gradnike okoli nas. Že če na naravo okoli nas gledamo na različnih velikostnih skalah, se ne moremo izogniti skupnemu in specifičnim pogledom tipičnih naravoslovnih ved: biologije, fizike in kemije, ki so jim v podporo ostale sorodne vede, kakor matematika, tehnika, računalništvo, ekologija, astronomija… Kakor raste v naravi drevo, tudi simbolno prikazano na predstavitveni sliki projekta, tako rastejo znanje, spretnosti, odnosi do naravoslovja in predvsem morajo rasti in se izgrajevati naravoslovne kompetence. Le z osvojenimi naravoslovnimi kompetencami bodo naši otroci, tako učenci kot dijaki, bolje usposobljeni s prenosljivimi znanji, ki jih v današnjem hitrem tempu življenja resnično potrebujejo. Naj drevo naravoslovja pod varnim obokom mavrice naravoslovnih ved čim uspešneje raste in naj nam vrne v prihodnosti čim več zdravih mladik in sadežev.Filmi so dostopni na  http://kompetence.uni-mb.si. / rezultati / video


BIOLOGIJA:

 • Eksperimentalno delo z računalnikom
 • Razmnoževanje rastlin – Hladnikova
 • Razširjanje semen
 • Štorklje
 • Volkci
 • Cimprane hiše
   

FIZIKA:

 • Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Podgorica
 • Jedrski reaktor TRIGA
 • Meritve sevanja
 • Nova didaktična učila
 • Nuklearna elektrarna Krško
   

KEMIJA:

 • Kromatograf
 • Laboratorijske operacije
 • Tekočinska kromatografija


SKUPNO PODROČJE:

 • Delo na terenu
 • Eksperimentalno delo na predšolski vzgoji
 • Klimatske spremembe in ekologija
 • Reševanje miselnih problemov
 • Astronomija